Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Çeviriler arrow Via Campesina’nın İkinci Gençlik Kongresi’nin Bildirisi - Maputo/Mozambik
Via Campesina’nın İkinci Gençlik Kongresi’nin Bildirisi - Maputo/Mozambik PDF Yazdır E-posta

Köy bizim hayatımız
Toprak bizi besler
Nehirler kanımızda akar
Biz Via Campasina gençliğiyiz
Bugün yeni bir dünyanın başlangıcını bildiriyoruz
Dünyanın dört bir köşesinden geliyoruz
Dayanışma ruhuyla bir arada durmak için
Umut yaratmak üzere çalışmak için
Mücadelelerimiz hakkında beraberce konuşmak için
Birbirimiz işlerinden öğrenmek için
Birbirimizin şarkılarından, müziklerinden ve hikâyelerinden esinlenmek için
Hareketlerimiz arasında birlik oluşturmak için
Sosyal değişim uğruna sağlam bir kuvvet olarak birleşmek için.

Buradan dünyanın dört bir köşesine gidiyoruz.
Beraberimizde bir devrim ruhu taşıyoruz,
Başka bir dünyanın mümkün olduğu fikriyle,
Ve yaşam biçimimiz uğruna savaşmak üzere.
Kazanana kadar savaşacağız, ta ki gençlik bütün dünyada,
Genç köylüler olarak, barış ve bolluk içinde yaşamaya muktedir olana dek.

Devlet bizi bastırmaya çalıştığında, dayanışma içinde bir araya gelecek ve mücadeleyi devam ettireceğiz.

Bir genç köylü kadın düştüğünde, onu kaldıracağız.

Soğuk olduğunda, birbirimizi kucaklayacağız ki kavgamızın ateşi kalplerimizi ısıtsın.

Ve her gün, vücutlarımızı, zihnimizi ve kalplerimizi açıklıkla ifade edecek ve hayat için, Via Campasina için savaşacağız.

16-17 Ekim 2008 tarihlerinde kırktan fazla ülkeden, beş kıtadan genç insanlar, farklı halklardan ve kültürlerden çiftçiler, Via Campasina üyeleri, Maputo (Mozambik)’te ikinci Via Campasina Dünya Gençlik Kongresi’ni kutlamak üzere buluştular.

Biz, Via Campasina gençliği dünyayı hakimiyeti altına almış sefalet ve eşitsizliklerle yüzleşmek için burada varız. Dünyayı devam ettirebilecek tarımsal modelin bugünü ve geleceği olduğumuzu hissediyoruz. Velhasıl, bunu zorlaştıran ortak problemleri paylaşıyoruz.

Problemlerimizin en büyüğü baskı, zorbalık ve propaganda mekanizmalarıyla, dünya çapında eşitsizliği ve adaletsizliği arttırmış olan neo-liberal, kapitalist sistemdir.

Bu sistem kırsal kesimlerin terk edilmesine, bölgeler arası göçe ve topraklara ve doğal kaynaklara erişimin zorlaşmasına neden olan endüstriyel tarımı kabul ettirmiştir. Aynı zamanda sistem, genetiği değiştirilmiş organizmaları, yiyecek güvensizliğini ve tarımsal-yakıtlar gibi yeni kolonileşme biçimlerini özendirmektedir. Bu problemler özellikle genç insanları, kadınları ve işçileri etkilemektedir.

Bu acı gerçekle yüzleşerek, Via Campasina’nın genç kadın ve erkekleri olarak, kuvvet ve hisle, halkın yiyecek egemenliği üzerine temellenmiş, tam toprak reformu üzerinden işleyecek olan yeni bir sosyal modeli seçiyoruz. Bunun için öneriyoruz ki;

-Besinin ve gezegenimizin geleceğini garanti altına almak için genç insanların kırsala dönüşünü destekleyecek olan toprak ve uygun tarım politikalarını sağlamak.

-Neo-liberal modele, emperyalizme, işgalci güçlere, serbest ticaret anlaşmalarına, WTO tarafından dayatılan tarım politikalarına, Uluslararası Para Fonu’na (IMF), Dünya Bankası’na (WB), çok uluslu şirketlere, tüketiciliğe, genetiği değiştirilmiş organizmalara, sosyal organizasyonları illegalleştirmeye ve işsizliğin yarattığı göçlere karşı mücadele ve eylem.

-Bölgelerin, sosyal eşitsizliği yenmek için bütünleşme ve birlikte hareket etme ilkelerine uyarak, neo-liberal modele karşı alternatif modeller geliştiren sosyal hareketler arasında dayanışma.

-Genç insanlar için kapsamlı politika eğitimi. Popüler eğitim. Köylü tarımı ve tarım ekolojisi üzerine eğitim.

-Farklı oluşumlardan genç insanlar arasındaki iletişimi artırmak ve baskın modeli değişime uğratmak için politik ve sosyal bir araç olarak alternatif iletişim ağları yaratmak.

-Göçler, maaşlı işçiler ve genel olarak işçi sınıfı hakkındaki tartışmaları derinleştirmek ve ilerletmek.

-Sosyal değişim ve yiyecek egemenliğini kazanmak için dünya gençliğinin birliğini gözeterek, ilişkileri, kırsalda ve kentte, genç insanlar arasındaki sosyal, kültürel anlaşmaları düzenlemek.

Bu önerileri gerçekleştirmek için aşağıdaki eylem planını yarattık:

1. Birlikte çalışmayı daha dinamik hale getirmek için 5. Konferans sırasında geçici bir Gençlik Komitesi oluşturmak.
2. 2009 sonbaharında en azından bir tane bölgesel gençlik toplantısı organize etmek.
3. 2009 sonbaharında İspanya’da bir uluslar arası kamp kurmak.

Ayrıca aşağıdaki durumlar üzerinde çalışacağız:

-Her bölgede politik ve teknik eğitimi desteklemek. Via Campasina’nın istekleriyle bağlantılı ideolojik eğitim materyalini üretmek ve dağıtmak. Uluslar arası bir düzeyde politik eğitim için bir okul listesi yaratmak.

-Organizasyonlarımız arasında iletişimi iyileştirmek, Via Campasina ile aynı amaçlar doğrultusunda savaşan diğer organizasyonlarla ittifak kurmak ve bu kongrenin içeriğini diğer dost organizasyonlara ve genç insanlara açmak ve onlarla paylaşmak.

-Gençlik olarak, Via Campasina’nın ulusal, bölgesel ve uluslar arası organizasyonlarında alanımızı geliştirme ve güçlendirmeye kendimizi adıyoruz, bu yüzden de genç erkek ve kadınların ICC (Uluslar arası Koordinasyon Komitesi)’ye çalışmak üzere katılımını istiyoruz.

-Via Campasina Gençliği’nin gelecek buluşmaları, toplantıları ya da kongreleri sırasında neo-liberal modele karşı ve yiyecek egemenliği için hususi eylemler düzenlemek.

Bütün bu nedenlerden dolayı, gençlik, Via Campasina’nın kadın ve erkekleri, kendimizi yiyecek egemenliği ve tüm dünyadaki aile çiftçilerinin hakları için mücadele etmeye adıyoruz.

Neruda’nın dediği gibi, “çiçekleri kopartabilirsiniz ama baharı engelleyemezsiniz.”

Via Campasina’nın mücadelesinde yürüyen gençler için
dikkat, dikkat, dikkat!

GENÇLİK!!!!

Mücadeleyi küreselleştirin, umudu küreselleştirin!

*Bu metin İrem Güven tarafından Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu için çevrilmiştir.

İÇ ORGANİZASYON

Koordinasyon:

- Her bölgeden gelen iki kişiden oluşan 2. Gençlik Konferansı ve Via Campasina’nın 5. konferansı sırasında geçici bir gençlik komitesi oluşturuldu.

- 5. konferans sırasında iki genç insanın ICC’ye katılımını talep edeceğiz.

- Gelecek yıl içinde her bir bölgede Via Campasina gençliğinin yerel toplantılarını organize edeceğiz. Bunlarda bölgeler, buralarda gençlik koordinatörleri biri erkek biri kadın olmak üzere iki kişi seçecek.

- 2009 sonbaharında İspanya’da, gençlik komitesini uluslar arası düzeyde harekete geçirmek ve koordine etmekten sorumlu olacak olan, bölge başına iki kişiden oluşan bu komiteyi onaylamak üzere uluslararası bir gençlik toplantısı düzenlenecek.

 
< Önceki   Sonraki >