Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Çeviriler arrow LA VİA CAMPESİNA "KÖYLÜ HAKLARINI, KİRLETME HAKKINA SATMAYIN!"
LA VİA CAMPESİNA "KÖYLÜ HAKLARINI, KİRLETME HAKKINA SATMAYIN!" PDF Yazdır E-posta

LA VİA CAMPESİNA ‘NIN küresel ısınmaya ilişkin yayınladığı çağrı:
İklim felaketi hakkında bilimsel öngörüler büyümeye devam ederken, dünya liderleri 7-18 Aralık 2009 tarihinde Kopenhag’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması (UNFCCC) için bir araya gelecekler. UNFCCC tarafından tartışılan çözümler, büyük enerji tüketicilerinin cezasızca kirletmelerine izin vermeye devam ediyor. Öte yandan diğerlerine de karbonu yakalayacak projeler gerçekleştirmeleri için para ödüyor. Kyoto Protokolü ve uyguladığı piyasa sistemi sera gazı emisyonlarını azaltmakta ve iklim değişimini yavaşlatmakta başarısız oldu.
Dur! UNFCCC Raydan Çıkıyor!
Durumun aciliyetine bakmaksızın bu konvansiyon, günümüzdeki sürekli büyüme hayaline dayalı tüketim ve üretim modellerini radikal bir şekilde sorgulamak konusunda başarısız oldu. Bunun yerine özel sektörün dünyanın yok edilmesi pahasına dev kazançlar elde etmeye devam edebilmelerini sağlayan yeni iş imkanları oluşturdu. Karbon, spekülatörlerin elinde, şu anki ekonomik krize yol açan gerçek olmayan ekonomi içinde yeni bir ürün olarak kullanılarak yeni bir özel meta haline geldi.
Tarım şu anda iklim tartışmalarının tam merkezinde. İstatistiklere göre tarım pratikleri 1990 ile 2005 yılları arasında küresel gaz emisyonuna yüzde 17 katkıda bulunmuş. Ayrıca tarım topraklarının genişletilmesi üzerindeki baskılar ormanların yok olmasına yol açan başlıca etkenler arasında yer alıyor ve sera gazı emisyonlarına büyük bir katkıda bulunuyor. Aslında tarım sektörünün hem ormanların yok olması hem de çevresel yıkıma yol açmaya olan etkisi başlıca endüstriyel tarımdan kaynaklanıyor. Büyük tarım endüstrilerinin genişlemesi ve devasa monokültür tarımcılığı, yoğun oranda kimyasal gübre, tarım ilacı ve makine kullanıyor.
Diğer taraftan küçük çaplı aile çiftçiliği iklim değişikliği için anahtar bir çözüm. Dünyanın soğumasına katkıda bulunuyor ve sürdürülebilir bir toplumda yaşamamızı sağlayacak ekonominin yeniden düzenlenmesinde büyük rol oynuyor. Sürdürülebilir yerel gıda üretimi daha az enerji kullanır, ithal hayvan yemlerine bağımlılığı azaltır ve karbonu toprakta tutar ve biyoçeşitliliği arttırır. Yerli tohumlar bizi şimdiden etkilemekte olan iklim değişimlerine daha iyi adapte olurlar. Aile tarımcılığı sadece dünyadaki karbon dengesine pozitif katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda tüm dünyada 2,8 milyon insana-kadın ve erkek- iş imkanı sağlar ve açlıkla, kötü beslenme ve güncel gıda krizi ile mücadele etmekte en iyi yoldur. Eğer küçük çiftçilerin toprağa, suya, eğitime ve sağlığa erişimi sağlanırsa ve gıda egemenliği politikaları ile desteklenirlerse, dünyayı beslemeye ve gezegeni korumaya devam ederler.
Dünyanın her yerindeki çiftçilere göre iklim görüşmelerinde önerilen yanlış çözümler, REDD (Ormansızlaşma ve Kirlenmeden Oluşan Emisyonları Azaltma) girişimi, karbon dengeleyen mekanizmalar ve geo-mühendislik projeleri, su çekilmeleri, kasırgalar ve yeni iklim olayları kadar tehlikeliler. Biochar inisiyatifi, toprağı sürmeden tarım ve iklime dayanıklı GDOlar gibi öneriler tarım şirketlerinin diğer öneriler de küçük çiftçileri marjinalize edecektir. Monokültür sanayi plantasyonları ve agro-yakıtların gündemdeki krize çözüm olarak teşvik edilmesi tarımsal toprak üzerindeki baskıyı daha da arttıracaktır. Bu durum hali hazırda çok uluslu şirketlerin, köylüleri ve yerli halkı kendi topraklarından kovarak gelişmekte olan ülkelerdeki toprakları gasp etmelerine yol açmıştır.
Küçük çiftçilerin çevreye sağladığı yararları, her zamanki gibi kirletmeye devam etmek için bir bahane olarak kullanılmaları adil değildir. UNFCCC şu anda tarımsal toprakların karbon ticareti mekanizmalarına katılmasının yollarını tartışıyor. Böyle bir durumda çiftçiler kirli para desteği dışında başka bir destek alamaz hale geleceklerdir. Bu mekanizmalar başarısızlığa uğramaya muhtaçtır çünkü sanayileşmiş ülkelerdeki fosil yakıtların kullanımını azaltma ve emisyonları azaltmaya odaklanmamıştır.
La Via Campesina bütün üyelerini, dostlarını ve yandaşlarını Aralık 2009’da UNFCCC konferansı sırasında Kopenhag’da ve tüm dünyada harekete geçmeye çağırıyor. Yüzlerce sosyal hareket ve organizasyon tarafından gerçekleştirilecek olan kitlesel protesto gösterilerinin bir parçası olarak özel bir tarım günü ilan edilecek.
Kopenhag’a Doğru: Ulusal ve yerel alanda neler yapabilirsiniz?
- İklim değişikliğinin küçük çiftçi tarımı ve yaşamı üzerindeki etkilerine dair bilgi ve veri toplamak.
- İklim değişikliği için gösterilen ve uygulanan piyasa bazlı ve yanlış çözümlerin küçük çiftçiler üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi ve veri toplamak.
- Küçük çiftçi tarımının ekosistemi nasıl koruduğuna dair tabandan gelen bilgileri bir araya getirmek.
- Hükümetlerinizi piyasa bazlı ve şirket yanlısı “çözümleri” reddetmesi ve yaşanan krize, küçük çaplı sürdürülebilir tarım ve gıda egemenliğini korumak gibi, gerçek çözümler sunması için ikna etmek.
- Harekete katılın! Diğer birçok sosyal hareketle beraber, eylül ayında Bangkok’ta UNFCCC Kopenhag toplantısına en son hazırlık toplantıları sürerken birçok paralel aktiviteye katılacağız. Ayrıca Ekim ve Kasım 2009’da beklenen DTÖ toplantısı ve FAO Gıda Zirvesi sırasında sosyal ve iklim adaleti için örgütleneceğiz.
UNFCCC’nin yanlış ticari çözümlerini reddediyoruz!
Dünya ekonomisinin, köylü tarımı ve yerel gıda sistemlerinin büyük rol oynadığı insan odaklı bir ekonomiye doğru yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.
İnsanlar ve gezegenimiz kârdan daha önemlidir!
Çevresel felaketler ile ticaret yapmayın!
Küçük çaplı aile tarımı ve gıda egemenliği dünyayı soğutur!
Kopenhag Aralık 2009
Çeviren: Ekin Kurtiç
Kaynak : Ekolojistler

 
< Önceki   Sonraki >