Menu Content/Inhalt
Anasayfa

Giriş Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Sayaç

Bugün182
Bu ay8180
Toplam800047
FAO Antalya konferansından haberler /1 PDF Yazdır E-posta

ImageFAO’nun Antalya’da düzenlenen 30 Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı öncesi Küçük çiftçi örgütleri, tarım ve gıda iş kolunda çalışan işçi örgütü temsilcileri, balıkçı ve kır toplulukları, kadın üretici örgütleri temsilcileri, yerli halklar temsilcileri, yerel üreticileri destekleyen tüketici örgütleri, tüketici kooperatifleri temsilcileri, endüstriyel tarıma karşı olan sivil toplum kuruluşları   2-3 Mayıs’ta farklı ülkelerden 53 örgüt 56 katılımcı Antalya'da bir araya geldiler.

İki gün boyunca FAO’nun resmi toplantılarında tartışılıp karara bağlanacak konuların sunumları yapıldıktan sonra tartışarak kendi önceliklerini belirlediler. Bu STK bölgesel toplantıları FAO ile La Via Campesina’nın, Greenpeace’sin yapmış olduğu protokol gereğince bu örgütlerin yereldeki temsilcileri ve önerdiği, olur verdiği sendikalar ve örgütler, kişiler katılabiliyor. Toplantının Açılış Konuşmalarını Yürütücü Komite adına Svetlana BOİNCEAN, ev sahibi Örgüt Çiftçi-Sen adına Adnan ÇOBANOĞLU, FAO adına Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge Temsilcisi Vladimir Olegovich RAKHMANİN, T.C.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Ali Recep NAZLI yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından FAO ve T.C.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri toplantıdan ayrıldı, örgüt temsilcileri “Tematik Tartışmalar” adı altında toplantılarına devam ettiler.  “Tematik tartışmalar-1” konusu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Avrupa ve Orta Asya’da uygulanması” üzerine idi Jyoti Fernandes (Nyeleni Avrupa), Rodion Sulyandziga (Kuzey Yerli Haklarını Destekleme Merkezi)’nin eş kolaylaştırıcılığında Alberta Guerra (Action Aid International), Thierry Kesteloot (Oxfam Belçika) sunum yaptılar.  “Tematik Tartışm-2” “FAO’nun bölgedeki öncelikleri” oturumunun kolaylaştırıcılığını Anja Westberg (Kommunal Sweden), Andrea Ferrante (ECVC) yaptılar,Sunumları ise “Agroekoloji” konusunda – Jyoti Fernandes (Nyeleni Avrupa), “Türkiye’de Toprak Mülkiyeti ve Müşterekler” -konusunda Bengi Akbulut (Ekoloji Kolektifi Derneği), “Ulusal Gıda Güvencesi Bağlamında Balıkçılık, Ormancılık ve Arazi Mülkiyeti Yönetimi Rehberi’nin (VGGT) uygulanması”- konusunda Sylvia Kay (TNI), “İnsan onuruna yaraşır çalışma” – konusunda Svetlana Boincean (IUF) yaptılar.  “Tematik Tartışma -3” ün konusu “Ulusal ve bölgesel düzeyde FAO –Sivil Toplum İşbirliği “ idi sunumları ise FAO’nun bölgedeki çalışmaları – konusunda Goran Starvik (FAO Avrupa ve Orta Asya9 Bölgesel Ofisi), Bölgesel düzeyde STK’ların FAO ile işbirliğine bakışı –konusunda Andrea Ferrante (ECVC),Ulusal Programlama Çerçevesi (CPFs) -FAO STK işbirliği: Gürcistan örneği – Elene Shatberashvili (Elkana) ,Eş Kolaylaştırıcılığı ise Cornelie Quist (Uluslararası Balıkçılık Sektörü Çalışanları Destek Kolektifi-ICSF), Daniel Cismas (Eco Ruralis) yaptı  “Tematik Tartışma-4” ün konusu ise FAO’nun 2016 yılı için ilan ettiği “Uluslar arası Bakliyat Yılı” idi. Bakliyatların tarım, beslenme, ekoloji ve gıda egemenliğindeki rolü – konusunu Hububat-Sen Genel Başkanı aynı zamanda da Çiftçi-Sen Genel Başkanı olan Abdullah Aysu yaptı.  Eş kolaylaştırıcığını ise ÇİFTÇİ-SEN adına FAO Avrupa ve Orta Asya Bölgesi STK toplantılarının örgütlenmesinde komitesinde yer alan ve Zeytin-Sen’i temsilen Duygu Kaşdoğan ile Kurbonali Partoev (Kalkınma için İşbirliği) yaptı.  Ayrıca bu “Tematik Tartışma-4” başlığının altında Ekim ayı sonunda Romanya’da yapılacak olan “Nyeleni Avrupa sürecinin sunumu” Daniel Cismas –( Eco Ruralis örgütü Romanya) tarafından yapıldı. Her sunumun arkasından konuya ilişkin tartışmalar yapılarak öncelikler belirlenmeye çalışıldı. Belirlenen öncelikler üzerinden deklerasyon hazırlandı.Daha sonra FAO resmi tolantısında tartışmalara katılacak delegeler seçildi. Çiftçiler, tüketici örgütleri, balıkçılar ve yerli halklar ve tarım ve gıda işkolunda çalışan işçiler ayrı ayrı bir araya gelip kendi temsilcilerini toplantıya önerdiler ve oybirliğiyle 4 temsilci seçildi. Aynı yöntemle Avrupa ve Orta Asyadan katılan bu örgütlerin kendi aralarındaki ve FAO Avrupa ve Orta Asya ofisi ile lişkileri bundan sonra düzenleyecek 12 kişilik kolaylaştırıcı komite seçildi. Bu komite de Türkiye’den 2 örgüt var. Çiftçileri temsilen ÇİFTÇİ-SEN, Tarım ve Gıda işkolundaki işçileri temsilen Tek-Gıda-İş sendikası. FAO resmi toplantısına katılan 4 temsilci toplantılar sırasında tartışılan konularda söz alıp eleştiri ve katkılarını sundular. FAO toplantılarında ilk defa bu bölgesel toplantıda STK temsilcileri de hükümet temsilcileriyle eşit koşullarda görüşlerini bildirdiler. STK temsilcileri daha sonra FAO Genel Genel Direktörü Jose Graziano da Silva ile bir saatten fazla süren bir görüşme yapıp STK ların önceliklerini anlattılar ve önceliklerini ayrıntılı olarak raporlaştırdıkları deklerasyonu Genel Direktör’e sundular. Türkiye’den STK toplantılarına katılan örgüt temsilcileri ise şunlar: Abdullah Aysu (Hububat-Sen-ÇİFTÇİ-SEN),Ali Bülent ERDEM (Tütün-Sen-ÇİFTÇİ-SEN), Adnan Çobanoğlu (Üzüm-Sen-ÇİFTÇİ-SEN),Hasan Cengiz YAZAR (Zeytin-Sen),Berrin ERTÜRK (Üzüm-Sen),Duygu Kasdoğan (Zeytin-Sen),İlhan KOÇULU (Boğatepe Köyü Çevre ve Yaşam Derneği),Bengi Akbulut (Ekoloji Kolektifi Derneği), Çigdem Artık (Boğaziçi Tüketim Kooperatifi) , Gülsüm Nazlıoğlu Coşkun (Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Sendikası), Barış Kaya (Tarım Orkam-Sen), Sinem Mutlu (Tüketici Hakları Derneği) Özem Işıl-Kadıköy Tüketici Kooperatifi Girişimi, Mehmet Yaşar Yıldı(Tek Gıda İş Sendikası), Tarık Nejat Dinç (Greenpeace)
 
< Önceki   Sonraki >
Üzüm-Sen "Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu"nu TBMMye sundu ÜZÜM-SEN 11 Nisan'da TBMM inde Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile birlikte Basın Toplantısı yaptı.Üzüm-Sen 4 üzüm bölgesinde üreticilerin katılımıyla "Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Gıda Egemenliği Forumları" örgütlemiş ve TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleriyle Bölge milletvekillerini de bu forumlara davet etmişti. Hazırladığı raporu forumların  yapıldığı bölgelerden gelen Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Gıda Egemenliği Forumları temsilcileriyle birlikte, Araştırma Komisyonuna, Partilerin Gurup Başkan Vekilleri'ne sunmak üzere Ankara’ya gitti. Manisa CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer’le birlikte TBMM'nde bir "Basın Toplantısı" düzenleyerek "Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu"nu Basınla ve kamuoyuyla paylaştı.  Manisa Milletvekili  Tur Yıldız Biçer, üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin bir sunuş yaptı, Üzüm-Sen Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu, sendika olarak yaptıkları faaliyetleri , üzüm üreticilerinin sorunlarını, çözüm önerilerini ve taleplerini dile getirdi.  Üzüm üreticileri;  Hüseyin Zengin, Hüseyin Yıldırım, Niyazi Zengin ve Funda Akçura sırayla söz alarak sorunlarını ve taleplerini ilettiler.

Üzüm üreticilerinin sorunları ve Gıda Egemenliği Forumları’nın ilki Yeleğen ‘de yapıldı “Üzüm üreticilerinin sorunları ve Gıda Egemenliği Forumları”nın ilki 17 Mart’ta Yeleğen Kasabası-Eşme’de gerçekleşti.TBMM de “ Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu” kuruldu. Üreticiler için çözüm üretmesi gereken Bakanlığın, Tarımsal devlet kurumlarının ve siyasilerin sorumluluklarını göz ardı eden, üstün körü bir rapor hazırlamasını yol vermemek “Araştırma Komisyonu”nun gerçekçi ve doğru bir rapor hazırlayabilmesine yardımcı olmak için Üzüm Üreticileri Sendikası (ÜZÜM-SEN) üzüm üreticilerinin katılıp konuşacağı bir dizi “Üzüm üreticilerinin sorunları ve Gıda Egemenliği Forumları” düzenliyor. ÜZÜM-SEN üzüm üreticilerinin bir araya geleceği bu Forumlara TBMM “Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu” üyesi Milletvekilleri’ ni ve Forumların yapılacağı illerdeki milletvekillerini davet ederek gelip üzüm üreticilerinin sorunlarını aracısız bir şekilde doğrudan doğruya kendilerinden dinlemelerini ve üreticilerin önerilerini dikkate almalarını istedi. ÜZÜM-SEN Forumlardan ilkini Eşme’nin Yeleğen Kasabası’nda gerçekleştirdi. Forumun kolaylaştırıcı heyeti öncelikli konuşma hakkının üzüm üreticilerinde olduğunu, sendika yöneticilerine ve gelen misafirlere de üreticilerin konuşmalarından sonra yer vereceklerini söyleyerek forumun açılışını yaptılar.Forumda ilk sözü kadın üreticilerden Yurdagül Kaya aldı. Kaya “üzüm maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bağlarda kullanılan kimyasal zehrin, gübrenin ve mazotun fiyatlarının sürekli arttığını üzüm fiyatlarının ise düşük olduğunu bu fiyatlarla üretimlerini sürdürmelerinin mümkün olmadığını belirtti.Üreticilerden Ercan Aksoy ise kullandıkları tarım ilaçlarının (zehirlerinin) çok pahalı olduğunu, bağlarındaki üzümlerini korumak için kullanılan örtülerin fiyatlarının yüksekliği yüzünden ürünlerini örtü altına alamadıklarını, dört dörtlük para kazanmayı bırak maliyetlerini bile kurtaramadıklarını bu nedenle üretimi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi, ve TBMM den çözüm istedi.Üretici Mehmet Erik konuşmasında , “Üzüm para etmiyor. Pazar sorunumuz çözülemiyor, birde bazı tüccarlar aldıkları malın parasını ödemeden kaçıyorlar, dolandırılıyoruz. Çoluk çocuk bizim elimize bakıyor. Tarımsal üretimde kullandığımız elektrik fiyatları da pahalı,bunun düşürülmesi gerekir. Başarılı olmak, kazanmak istiyorsak sendikaya üye olmamız, örgütlenmemiz de şarttır” dedi.Eşi ile birlikte bağcılık yaparken şimdi de borçlarını ödemek için aynı zamanda eşi ile birlikte tavuk işletmelerinde çalışmak zorunda kalan Gülümser Kılıç da konuşmasında “ eşimle birlikte geçinmek, çocuklarımızı büyütmek için bağcılık yapıyorduk, üzüm para etmeyip kazancımız yetmeyince hem üzüm üretmek hem de acaba sorunumuza çare olur mu? diyerek devlet desteğinden de yararlanarak ve borçlanarak koyun yetiştiriciliğine de başladık. Ancak yem fiyatlarının pahalılığı yüzünden koyun besiciliğinden de para kazanamadık. Borçlarımız çoğaldı bunun üzerine eşimde bende işletmelerde çalışmak zorunda kaldık.Bir yandan işletmelerde çalışıyoruz diğer yandan çiftçilik yapmaya çalışıyoruz. Ürünümüz para etse neden başka yerde çalışalım? Köyde kadınlar şirketlerin üzüm işletmelerinde v.b asgari ücretle çalışmak için sıraya giriyor. Çünkü üreticilikten kazandıkları gelirle geçinemiyorlar” dedi.Üreticilerin konuşmalarından sonra söz alan ÜZÜM-SEN Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu: “TBMM sinde Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu kuruldu, Tariş temsilcisini dinlediler,Ziraat Odaları temsilcisini dinlediler, İhracatcı Birliklerinin temsilcisini dinlediler, Şarap Fabrikalarının temsilcilerini dinlediler, Toprak Mahsulleri Ofisinin temsilcisini dinlediler peki TMO temsilcisi üreticiden 3,85 TL aldığı üzümü dışarıda yeni Pazar aramadığını 4,18 TL den Tariş’e devrettiğini yani Tüccarlık yaptığını söyledi mi? Tariş üreticiden üzüm alma yerine TMO dan üzüm aldığından dolayı alımı kapatmak zorunda kaldığını söyledi mi? Araştırma komisyonu üyesi bütün milletvekillerini düzenlediğimiz forumlara çağırdık, ’gelin üzüm üreticilerinin sorunlarını kendi ağızlarından dinleyin’ dedik.Evet üreticilerin pazar sorunu var, üzüm ihracatçılarının da pazar sorunu var, Irak, Suriye ve Ortadoğu daki karışıklıklar nedeniyle Tırlarımız Arap ülkelerine gidemiyor biz üzümlerimizi bu ülkelere ihraç ediyorduk, sonra Rusya önemli bir ihracat bölgesi oldu ama yaşanan uçak krizi bu kapıyı da kapattı, fiyatlar düştü demek ki komşularla iyi geçinilmesi üreticilerin yararına, savaşa karşı olmamız bizim için elzem. Üzümlerin korunması için örtü masrafından bahsedildi. Eskiden örtüye ihtiyaç yoktu, ama 2006 dan bu yana Haziran ayından itibaren Sarıgöl ovasında bağlar örtü altına alınıyor. Kışladağ altın madeni faaliyete geçtiği andan itibaren siyanür havuzlarından ortaya çıkan gazlar ilk yağmurlarla birlikte bağları bozuyor,insanlar ürünlerini koruyabilmek için örtü altına almak zorunda kalıyorlar bu aşırı bir maliyete yol açıyor.O zaman çözüm bu tür maden faaliyetlerinin durdurulmasıdır. Dolandırıcı tüccarlara karşı TBMM’nin yasa çıkartması gerekir, biz bunun için yıllardır talepte bulunuyoruz, sözleşmeler üreticilerin örgütleriyle yapılmalı ki üreticilerin hakları korunabilsin,dolandırıcılığa ağır cezalar verilsin diyoruz. Bu forumlarda sizlerin dile getirdiği öneri ve talepleri meclisteki araştırma komisyonuna iletmek için elimizden geleni yapacağız, bu talepleri komisyonda savunan milletvekillerine de elimizden gelen desteği sunacağız, yeter ki onlar dik dursunlar biz onlara güç vermeye hazırız. Şirketler Gıda Egemenliğimizi elimizden almaya gıdayı tekellerine almaya çalışıyorlar.Biz gıda egemenliğinin sadece üreticilerle sahip çıkılamayacağını biliyoruz.Üreticisiyle tüketicisiyle birlikte dayanışarak mücadele yürütmek için çaba sarf ediyoruz.” dedi.ÇİFTÇİ-SEN Genel Sekreteri aynı zamanda TÜTÜN-SEN Genel Başkanı olan Ali Bülent ERDEM’ de söz alarak çıkartılan Tütün yasası ile tütün üreticilerini yok ettiklerini, bir çok üreticinin üretimi bırakarak başka arayışlara girdiğinden söz ederek “Eşme önemli bir tütün üretim bölgesi ancak bir çok üretici üretimi bırakmak zorunda kaldı, bazı üreticiler tütün diktikleri tarlalarında üzüm bağları yetiştirdiler, ama şimdi duyuyorum üzüm para etmediğinden dolayı bağlarını söküp yerine ceviz dikiyorlarmış, yarın ckeviz para etmediğinde de bu sefer ceviz ağaçlarını kesmez zorunda kalacaklar.Bu duruma dur demek lazım.Tarım politikalarının değişmesi gerekiyor. Soma da ölen 301 madencinin çoğunun ailesi tütün üretiyordu.Tütün para etmiş ve bu aileler tütün üretmeye devam etmiş olsaydı bu insanlar üretici olacaklar, madende çalışmak zorunda kalmayacaklardı. Tekelin özelleştirilmesi de tütün üreticilerine büyük darbeler vurdu.Şimdi de şeker fabrikalarını özelleştirmeye çalışıyorlar bu fabrikaların özelleştirilmesi demek şeker pancarı üretmeye devam eden üreticilerin büyük bir kısmının daha iflas etmesi demektir. Kamusal KİT’ler özelleştirilmemeli aksine yeniden inşa edilmelidir.” dedi.Forumlara davetli olan Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerinden CHP Milletvekili Orhan Sarıbal aynı tarihte Hopa Çay kooperatifinin düzenlediği çay çalıştayında olacağından dolayı, CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır Tarım Komisyonu toplantısına önergeler hazırlamak zorunda olduğundan dolayı, AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan AKP’nin İzmir kongreleri devam ettiğinden dolayı Yeleğen’deki ÜZÜM-SEN’in örgütlediği Forum’a katılamayacakları bilgisini vererek katılamamaktan dolayı üzüm üreticilerinden özür dilediler. Diğer 12 milletvekili ise “Üzüm Üreticilerinin Sorunları ve Gıda Egemenliği Forumu’ na neden katılmadıkları konusunda suskun kalmayı yeğlediler.Yeleğen’deki Forum’a CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, CHP Eşme ilçe Başkanı,ADD Başkanı, İYİ parti ilçe başkanı, ÖDP Uşak il başkanı da katılarak üreticilerin taleplerini dinlediler, desteklerini sundular.ÜZÜM-SEN Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu: 'Milli ve yerli' tarım IMF güdümünde.          16 Şubat 2018 tarihinde BirGün gazetesi Ekonomi sayfasında ÜZÜM-SEN Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu ile yapılmış bir röportaj yayınlandı. BirGün  sayfa editörü büyük bir ihtimalle röportajın uzun olması v.b nedenler yüzünden bazı bölümlerini yayınlamamış halbuki yayınlanmayan bölümler üzüm üreticilerinin ÜZÜM-SEN'in politikaları ve yapmak istedikleri açısından önemliydi, örneğin aşağıdaki son paragraf "Tarımda Adalet" arayışında olanlara doğrudan bir çağrıydı. Yayınlanan yazının tüm eksikliklerine rağmen BirGün'e teşekkür ederiz. Biz gazeteci değiliz, biz iş yapmak, örgütlenmek ve yukarıdan dayatılan tarım politikalarına aşağıdan yukarıya doğru müdahale etmek istiyoruz. Yöneticilerimizde yazı yazarken, röportaj verirken bu anlayışla hareket eder. Bu nedenle röportajın BirGün'de yayınlanmayan bölümlerini de ilave ederek internet sitemizde yayınlama ihtiyacı hissettik, bu bölümler italikle yazılmıştır.    www.uzumsen.org   ÜZÜM-SEN Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu: ‘Milli ve yerli’ tarım IMF güdümünde.                                                                                                                                                                                                         16.02.2018 BirGün – Ekonomi        MUSTAFA MERT BİLDİRCİN m.mertbildircin@gmail.com “Uluslararası emperyalist kurumlar ve şirketler, gıda egemenliğimizi elimizden almak için  yıllardır her türlü dayatmayı yapmakta,AKP de buna uygun tarım politikası izlemektedir.” AKP’nin seçim bildirgesinde, “Büyük hayalleri vardı, bu hayaller iktidarımız sayesinde gerçek oldu” dediği tarım üreticilerinin yaşadığı sorunlar her geçen yıl katlanarak arttı. AKP hükümetleri döneminde çiftçilere verilen destek oldukça yetersiz kalırken, üreticilerin ürünlerine sürekli maliyetlerin altında fiyatlar belirlendi. Üreticiler, girdi temin eden yabancı şirketlerin egemenliğine bırakılarak tarımda sömürü sürdürüldü. Tüketiciler ise tüccarlar eliyle yüksek fiyatlı ürünlere mahkûm edildi.

Anketler

Kimler Sitede