Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Haberler arrow Son Haberler arrow FAO Antalya konferansından haberler /1
FAO Antalya konferansından haberler /1 PDF Yazdır E-posta

ImageFAO’nun Antalya’da düzenlenen 30 Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı öncesi Küçük çiftçi örgütleri, tarım ve gıda iş kolunda çalışan işçi örgütü temsilcileri, balıkçı ve kır toplulukları, kadın üretici örgütleri temsilcileri, yerli halklar temsilcileri, yerel üreticileri destekleyen tüketici örgütleri, tüketici kooperatifleri temsilcileri, endüstriyel tarıma karşı olan sivil toplum kuruluşları   2-3 Mayıs’ta farklı ülkelerden 53 örgüt 56 katılımcı Antalya'da bir araya geldiler.

İki gün boyunca FAO’nun resmi toplantılarında tartışılıp karara bağlanacak konuların sunumları yapıldıktan sonra tartışarak kendi önceliklerini belirlediler. Bu STK bölgesel toplantıları FAO ile La Via Campesina’nın, Greenpeace’sin yapmış olduğu protokol gereğince bu örgütlerin yereldeki temsilcileri ve önerdiği, olur verdiği sendikalar ve örgütler, kişiler katılabiliyor. Toplantının Açılış Konuşmalarını Yürütücü Komite adına Svetlana BOİNCEAN, ev sahibi Örgüt Çiftçi-Sen adına Adnan ÇOBANOĞLU, FAO adına Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge Temsilcisi Vladimir Olegovich RAKHMANİN, T.C.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürü Ali Recep NAZLI yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından FAO ve T.C.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri toplantıdan ayrıldı, örgüt temsilcileri “Tematik Tartışmalar” adı altında toplantılarına devam ettiler.  “Tematik tartışmalar-1” konusu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Avrupa ve Orta Asya’da uygulanması” üzerine idi Jyoti Fernandes (Nyeleni Avrupa), Rodion Sulyandziga (Kuzey Yerli Haklarını Destekleme Merkezi)’nin eş kolaylaştırıcılığında Alberta Guerra (Action Aid International), Thierry Kesteloot (Oxfam Belçika) sunum yaptılar.  “Tematik Tartışm-2” “FAO’nun bölgedeki öncelikleri” oturumunun kolaylaştırıcılığını Anja Westberg (Kommunal Sweden), Andrea Ferrante (ECVC) yaptılar,Sunumları ise “Agroekoloji” konusunda – Jyoti Fernandes (Nyeleni Avrupa), “Türkiye’de Toprak Mülkiyeti ve Müşterekler” -konusunda Bengi Akbulut (Ekoloji Kolektifi Derneği), “Ulusal Gıda Güvencesi Bağlamında Balıkçılık, Ormancılık ve Arazi Mülkiyeti Yönetimi Rehberi’nin (VGGT) uygulanması”- konusunda Sylvia Kay (TNI), “İnsan onuruna yaraşır çalışma” – konusunda Svetlana Boincean (IUF) yaptılar.  “Tematik Tartışma -3” ün konusu “Ulusal ve bölgesel düzeyde FAO –Sivil Toplum İşbirliği “ idi sunumları ise FAO’nun bölgedeki çalışmaları – konusunda Goran Starvik (FAO Avrupa ve Orta Asya9 Bölgesel Ofisi), Bölgesel düzeyde STK’ların FAO ile işbirliğine bakışı –konusunda Andrea Ferrante (ECVC),Ulusal Programlama Çerçevesi (CPFs) -FAO STK işbirliği: Gürcistan örneği – Elene Shatberashvili (Elkana) ,Eş Kolaylaştırıcılığı ise Cornelie Quist (Uluslararası Balıkçılık Sektörü Çalışanları Destek Kolektifi-ICSF), Daniel Cismas (Eco Ruralis) yaptı  “Tematik Tartışma-4” ün konusu ise FAO’nun 2016 yılı için ilan ettiği “Uluslar arası Bakliyat Yılı” idi. Bakliyatların tarım, beslenme, ekoloji ve gıda egemenliğindeki rolü – konusunu Hububat-Sen Genel Başkanı aynı zamanda da Çiftçi-Sen Genel Başkanı olan Abdullah Aysu yaptı.  Eş kolaylaştırıcığını ise ÇİFTÇİ-SEN adına FAO Avrupa ve Orta Asya Bölgesi STK toplantılarının örgütlenmesinde komitesinde yer alan ve Zeytin-Sen’i temsilen Duygu Kaşdoğan ile Kurbonali Partoev (Kalkınma için İşbirliği) yaptı.  Ayrıca bu “Tematik Tartışma-4” başlığının altında Ekim ayı sonunda Romanya’da yapılacak olan “Nyeleni Avrupa sürecinin sunumu” Daniel Cismas –( Eco Ruralis örgütü Romanya) tarafından yapıldı. Her sunumun arkasından konuya ilişkin tartışmalar yapılarak öncelikler belirlenmeye çalışıldı. Belirlenen öncelikler üzerinden deklerasyon hazırlandı.Daha sonra FAO resmi tolantısında tartışmalara katılacak delegeler seçildi. Çiftçiler, tüketici örgütleri, balıkçılar ve yerli halklar ve tarım ve gıda işkolunda çalışan işçiler ayrı ayrı bir araya gelip kendi temsilcilerini toplantıya önerdiler ve oybirliğiyle 4 temsilci seçildi. Aynı yöntemle Avrupa ve Orta Asyadan katılan bu örgütlerin kendi aralarındaki ve FAO Avrupa ve Orta Asya ofisi ile lişkileri bundan sonra düzenleyecek 12 kişilik kolaylaştırıcı komite seçildi. Bu komite de Türkiye’den 2 örgüt var. Çiftçileri temsilen ÇİFTÇİ-SEN, Tarım ve Gıda işkolundaki işçileri temsilen Tek-Gıda-İş sendikası. FAO resmi toplantısına katılan 4 temsilci toplantılar sırasında tartışılan konularda söz alıp eleştiri ve katkılarını sundular. FAO toplantılarında ilk defa bu bölgesel toplantıda STK temsilcileri de hükümet temsilcileriyle eşit koşullarda görüşlerini bildirdiler. STK temsilcileri daha sonra FAO Genel Genel Direktörü Jose Graziano da Silva ile bir saatten fazla süren bir görüşme yapıp STK ların önceliklerini anlattılar ve önceliklerini ayrıntılı olarak raporlaştırdıkları deklerasyonu Genel Direktör’e sundular. Türkiye’den STK toplantılarına katılan örgüt temsilcileri ise şunlar: Abdullah Aysu (Hububat-Sen-ÇİFTÇİ-SEN),Ali Bülent ERDEM (Tütün-Sen-ÇİFTÇİ-SEN), Adnan Çobanoğlu (Üzüm-Sen-ÇİFTÇİ-SEN),Hasan Cengiz YAZAR (Zeytin-Sen),Berrin ERTÜRK (Üzüm-Sen),Duygu Kasdoğan (Zeytin-Sen),İlhan KOÇULU (Boğatepe Köyü Çevre ve Yaşam Derneği),Bengi Akbulut (Ekoloji Kolektifi Derneği), Çigdem Artık (Boğaziçi Tüketim Kooperatifi) , Gülsüm Nazlıoğlu Coşkun (Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Sendikası), Barış Kaya (Tarım Orkam-Sen), Sinem Mutlu (Tüketici Hakları Derneği) Özem Işıl-Kadıköy Tüketici Kooperatifi Girişimi, Mehmet Yaşar Yıldı(Tek Gıda İş Sendikası), Tarık Nejat Dinç (Greenpeace)
 
< Önceki   Sonraki >